Algemene voorwaarden

 

Om een massage zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Wanneer u een afspraak maakt bij mijn praktijk Esther Massage ga ik er vanuit dat u onderstaande algemene voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord bent.

 

 

 • Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
 • Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door mij een kort intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 • Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt bent u zelf verantwoordelijk om dit door te geven.
 • Alle informatie die tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld.
 • Een afspraak kan tot 24 uur van te voren kostenloos worden geannuleerd. Wanneer de afspraak minder dan 24 uur van te voren wordt afgezegd, worden de volledige consultkosten in rekening gebracht. Bij het direct maken van een vervangende afspraak wordt de helft van de consultkosten in rekening gebracht.
 • Ik geef geen erotische/seksuele massages. Als u daar naar op zoek bent dan bent u hier aan het verkeerde adres. Toespelingen en of verwijzingen hiernaar worden niet gewaardeerd,  cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom. Het volledige bedrag dient betaald te worden.
 • Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.
 • Bij Massagepraktijk Esther Massage worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling en wordt u doorverwezen naar de huisarts of specialist.
 • Betaling verloopt contant en wordt direct na de massage/behandeling voldaan.
 • Een cadeaubon is inwisselbaar voor de massage/behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot één jaar na uitgifte. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.
 • Massagepraktijk Esther Massage is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Massagepraktijk Esther Massage niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.